Blogg – høring om datalagring

08/01/2010

I tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken, laget Samferdselsdepartementet denne bloggen i forbindelse med høringsnotatet om datalagring, for å åpne for diskusjon, synspunkter og innspill.

Høringsfristen gikk ut 12. april 2010, og bloggen er lukket for nye innlegg.

Peker – samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa presenterer bloggen i et videoinnslag

Departementet vil følge og lese bloggen, men vil ikke svare på spørsmål eller kommentere innleggene. Den formelle høringen vil være grunnlaget for videre saksbehandling. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg vil være synlige for alle leserne. Departementet forbeholder seg retten til å slette innlegg som vi mener er upassende og ikke i tråd med bruken av offentlige diskusjonsfora.

Om høringen

EU vedtok 15. mars 2006 et direktiv om lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Formålet med direktivet er å harmonisere lovgivningen om datalagring i de enkelte medlemslandene. Hensikten er å gi politi og påtalemyndighet et bedre verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet.

Høringsnotatet gjør rede for de lovendringer som regjeringen mener er nødvendige eller ønskelige dersom datalagringsdirektivet skal innføres i norsk rett.

Høringsfristen var 12. april 2010.