Om høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å «høre» hva berørte parter har å si til et forslag som man arbeider med. Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven)
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endrede myndighetsområder, men også utredninger. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Reklamer

%d bloggere like this: